T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ - Pınarkule Ortaokulu

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

 

İstanbul Valiliği Beylikdüzü  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Pınarkule Ortaokulu Hizmet Standartları  içerik bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya aşağıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya aşağıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Pınarkule İlk ve Orta Okulu Müdürlüğü

Adı-Soyadı : İ.N.Yafes BAKIRCI

Adres : Adnan Kahvecİ .Mah. Osmanlı Cad.No:34 Beylikdüzü/ İstanbul

Telefon : (0212) 85513 80

Faks : (0212) 85513 81

e-posta : pinarkule34@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri : Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adı-Soyadı : Ahmet HACIOĞLU

Adres : Yakuplu Mah. Hürriyet Cad.No.18 Hükümet Konağı Beylikdüzü/ İstanbul

Telefon : (0212) 876 98 74

Faks : (0212) 875 35 32

e-posta :  ahacioglumeb@hotmail.com

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

1

Ana sınıfı öğrenci kayıt işlemleri

1-Başvuru formu(0kuldan alınacak)
2-Bir adet fotoğraf,
3-Anne-baba ve öğrenci kimlik belgesi fotokopileri
 

Her bir başvuru 20 dakika

2

Birinci sınıflara öğrenci kayıt işlemleri

1-Anne-baba ve öğrenci kimlik belgesi fotokopileri.

2-E-Okulda kaydı yapılan öğrencinin onayı okul tarafından yapılır.

Her bir onay için 5 dakika

3

Nakil giden öğrenci işlemleri

Belge istenmemektedir. Öğrenci velisinin nakil gideceği okula dilekçeyle başvurusu yeterlidir.

Bilgilendirme 1 dakika.

4

Nakil giden öğrenci onayının e-okul üzerinden yapılması

Belge istenmemektedir.

Okul nakil isteme talebi tespit edildikten sonra e-okul üzerinde onay verilir.

Her öğrenci için 5 dakika.

 

Nakil gelen öğrenci işlemleri

1.Veli dilekçesi

2.T.C kimlik numaralı öğrenci ve veli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaport)

3.Veli ve öğrenci ikametgâh belgeleri,

4.Öğrenci Belgesi(Geldiği okuldan alacak)

Her bir öğrenci 10 dakika

 

Nakil gelen öğrenci onayının e-okul üzerinden yapılması

Belge istenmemektedir.

Nakil gelen öğrenciye e-okul üzerinde onay verilir.

Her öğrenci için 3 dakika.

5

Diploma kayıt örneği ve öğrenim belgesi işlemleri

1.Dilekçe

2.T.C. numaralı kimlik belgesi(nüfus cüzdanı,ehliyet veya pasaport)

30 dakika

6

Öğrenci Belgesi,

Veli talebi yeterlidir.

5 dakika

7

SBS başvuru ve sonuç işlemleri

Belge istenmemektedir.

E-Okul üzerinden yapılmaktadır.

Onay işlemleri her öğrenci için 5 dakika

8

Karne, ara karne, gözlem raporu işlemleri,

Belge istenmemektedir.

E-Okul üzerinden yapılmaktadır.

Çalışma takvimine göre belirlenen süre içinde.

9

Bursluluk başvurularının yapılması,

1-Nüfus cüzdanının aslı

2-Adayın Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair onaylı sınav sonuç belgesi

3-Maddi imkânlardan yoksun bulunduğuna dair EK–1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname

4-Kontenjandan faydalanarak sınava giren ve kazanan adaylardan 2828 sayılı SHÇEK Kanunu´na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden, durumlarını gösterir mahkeme kararı veya halen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden alacakları koruma altında olduklarını gösterir belge,

5-Ana veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan veya öğretmen olup da Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili makamlardan (Valilik, Kaymakamlık, İl /İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri) alınacak belge

Her bir öğrenci için 5 dakika

10

Kazananların bursluluklarının onaylanması, işlemlerinin yapılması,

E-Okul üzerinde okul komisyonu tarafından yapılmaktadır.

Her öğrenci için 30 dakika

11

Bursluluk ücretlerinin ödenmesi

1.Dilekçe

2.Öğrenci ve velinin nüfus cüzdanı fotokopileri, öğrenci velisi banka hesap no

Her öğrenci için 30 dakika

12

Öğrenci diploma işlemleri, mesleki yönlendirme raporları,

Belge istenmemektedir. Bizzat veli veya öğrenci başvurusu gerekmektedir

Her öğrenci için 5 dakika

13

Öğrenci öğle arası çıkış izni verilmesi ve çıkış kartı hazırlanması,

1- Veli form dilekçesi

2-2 adet vesikalık fotoğraf

1 gün

14

Veli dilek ve şikayetlerinin alınması

Yazılı dilekçe

5 dakika

15

Veli dilek ve şikayetlerine yanıt verilmesi

Dilekçe

Bilgi Edinme Kanununa göre yasal süre

16

Veli-okul idaresi-öğretmen görüşmesi,

Belge istenmemektedir.Görüşme saatleri planı çerçevesinde yapılacaktır.

Öğretmen-veli çizelgesine göre 1 saat

17

Rehberlik Servisine başvuru

Rehber Öğretmenlere müracaat

Her bir veli için 5 dakika

18

Rehberli Hizmetlerinden yararlanma

Görüşme gününü gösterir belge.

Her bir veli için 30 dakika

19

Bilgi Teknolojisi Sınıfından yararlanma başvurusu,

Müd.Yard.sından başvuru dilekçesiyle gün alınması

Her bir veli için 5 dakika

20

Bilgi Teknolojisi Sınıfından yararlanma

Yararlanma gününü gösterir belge(Müd.Yard  alınacak)

Her bir veli için 1 saat

21

Kütüphaneden yararlanmak için veli başvurusu,

Müd.Yard. başvuru dilekçesiyle gün alınması

Her bir veli için 5 dakika

22

Kütüphaneden velilerin yararlanması,

Yararlanma gününü gösterir belge(Müd.Yard. alınacak)

Her bir veli için 1 saat

23

Ayni ve nakdi bağışların kabul edilmesi

Nakdi bağışlar için banka dekontu,

Her bir bağışçı için 30 dakika

24

Açık İlköğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri

Açık İlköğretim Okulu Modülünün belirlediği tarihlerde; kimlik, öğrenim belgesi ve banka dekontu ile başvurulur.

5 ila 15 dakika

 

Yayın: 20.12.2012 - Güncelleme: 25.01.2013 12:24 - Görüntülenme: 397